Aktuellt

NORDISKA FÖRENINGEN FÖR LEXIKOGRAFI

LexicoNordica nr 24

med temat: namn i nordiska ordböcker finns nu tillgänglig i digital form

NSL nr 13

Rapporten från den 13 konferensen om lexikografi i Norden finns nu tillgänglig i digital form

27 LexicoNordica-symposiet


har temat: kontroversiella ord i nordiska ordböckeoch hålls i januari 2020. Har du förslag på föredragshållare?Missade du plenarföredragen från 15:e konferensen om lexikografi i Norden?


16:e konferensen om lexikografi i Norden


Lund 2021